İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu hedef doğrultusunda, sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak;

  • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi, uygulamayı ve uygulatmayı,
  • İş sağlığı ve Güvenliği üyeleri ile Risk Analizi yapmayı ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,
  • Sağlıklı ve Güvenli çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi benimsiyoruz,

Bu doğrultuda;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda proaktif bir yaşam ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve performansımızı arttırmayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi,

 

beyan ve taahhüt ederiz.