Çevre politikası

DeTech, üretim ve tüm destek faaliyetlerinde, çevrenin en az oranda etkilenmesine, kirlenmenin ve kaynak tüketiminin asgari seviyede tutulmasına öncelik vermeyi şirket prensibi olarak kabul eder.

Tüm faaliyetlerinde ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standartı prensiplerine uyarak, çevreye ve insana en uyumlu malzemeyi kullanarak, her yeni projede, riskleri de dikkate alarak, çevreyi ve insanı koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlayarak, gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmak, şirket çevre politikasıdır.

Bu politika çerçevesinde, DeTech aşağıdaki genel şirket hedeflerini belirlemiştir;

 1. Kanunlara ve mevzuata uyumluluk
  DeTech, tüm faaliyetlerinde, yasal çevre mevzuatını inceler ve tüm yaptırımları yerine getirmeye azami seviyede özen gösterir.
 2. Doğal kaynakları korumak
  DeTech, tüm faaliyetlerinde doğal ve diğer kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.
 3. Katı, sıvı ve tehlikeli atıkları kontrol altında tutmak
  DeTech, sorumluluğu altında bulunan tüm faaliyetlerinde meydana gelebilecek tehlikeli ve tehlikesiz tüm atıkları kontrol altında tutarak ve akredite kuruluşa sevk ederek, uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevreye olan etkilerini asgari seviyede tutar.
 4. Bilinçlendirme ve katılım
  DeTech, kendi çalışanlarını çevre konusunda bilinçlendirmenin yanı sıra, müşteri, tedarikçi ve diğer paydaşları ile işbirliği içinde çevrenin korunmasını ve çevreye olan katkılarını geliştirir.
 5. Çevre kirliliğini önleme
  DeTech, uygulayacağı sistemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek kirletme risklerini azaltır ve olası kirliliğin yayılmasını önler.
 6. Kaynak İsrafını Önleme
  DeTech, atıkların kaynağının tamamen verimsizlikler olduğunun bilinciyle, işleme verimliliklerini yükseltecek sürekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirir..
 7. Müşteri Özel İsteklerini Karşılama
  DeTech, müşterilerin çevre konusundaki özel taleplerini karşılayacak çalışmaları gerçekleştirir.