Konflikt Mineralleri Politikası

DeTech, “sosyal uygunluk” politikasına bağlı olarak etik, çalışma ve çevre standartlarını koruma taahhüdü kapsamında, çatışma mineralleri olan Kalay, Tantal, Tungsten ve Altın (3TG) minerallerinin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesine ilişkin olarak aşağıdaki politikayı benimsemiştir;

DeTech olarak;

Çatışmanın finansmanına direkt veya endirekt olacak şekilde katkıda bulunacak her türlü eylemden kaçınacağımızı, Başta Birleşmiş Milletler yaptırım kararlarına ve bu kararları uygulayan yerel yasalara uyacağımızı, Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın da bu hususlara uymaları için destek olacağımızı, taahhüt ediyoruz.

Bu kapsamda DeTech olarak işbirliği içinde olduğumuz tedarikçilerimizden beklentimiz;

Tedarikçilerimizin, U.S. Dodd Frank Yasası Bölüm 1502 ve AB 2017/821 Yönetmelikleri kapsamında, çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli bölgelerde bulunan madenlerin sorumlu bir şekilde çıkarılmasıyla ilgili gerekliliklere uyum göstermelerini bekliyoruz.

Ayrıca, tedarikçilerimizin çatışma minerallerini çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli bölgelerde (CAHRA) bulunan maden ve izabe tesislerinden direkt olarak temin etmeseler

de tedarikçilerimizin madenden nihai ürüne kadar sorumlu bir tedarik zinciri oluşturmak

ve durum tespiti yapmak için “Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi”ne uyum sağlamalarıdır.

Tedarikçilerimiz ana üretici olmasa da, kendilerinden üst tedarikçi seçiminde bu kriterlere uyum sağlayan tedarikçileri tercih etmesini talep ediyoruz.