Ücret Politikası

ÜCRET POLİTİKASI

 • DeTech bünyesindeki tüm çalışanlar, işe başladıkları günden itibaren sigortalı olur.
 • İşbaşı yaptıkları günden itibaren, her ayın 3’ü ile 5 ‘i arasında maaşları kişisel banka hesaplarına, tam ve zamanında yatırılır.
 • DeTech bünyesinde hiçbir personele asgari ücretin altında maaş ödemesi yapılmaz.
 • DeTech, tüm maaş, fazla mesai ve tüm işçi hakediş ödemelerini banka aracılığı ile yapar, elden kesinlikle ödeme yapılmaz.
 • İşe alınan her personele, bölüm bazında kıdeme göre uygulanan adil ödeme sistemi içerisinde maaş ödemesi yapılır. Aynı iş ve aynı kıdemde olan personeller arasında kesinlikle ayrım yapılmaz.
 • Her yıl Ocak ayında, enaz yıllık enflasyon oranında maaş artışları yapılır.
 • İşten ayrılan personele ait ek ödeme mevcut ise, çalıştığı ayı takip eden ilk maaş ödeme gününde, maaşı ile birlikte diğer tüm hakları ve alacakları, ne ödemesi olduğu da belirtilerek yapılır (kıdem,İhbar vb).
 • Tüm personel, ay içerisinde çalıştığı süreleri ve karşılığında aldığı ödemeleri ayrıntılı bir şekilde, aylık olarak hazırlanmış ve bir nüshasını imzalayarak, diğer nüshasını almış olduğu ücret pusulalarında görür.
 • Her yıl, tüm pozisyonlar için belirlenen minimum ücretler belirlenir ve ilgili bölüm sorumluları tarafından işe alım mülakatlarında, işe yeni başlayacak olan personele net aylık maaş bedeli mutlaka bildirilir.
 • İnsan Kaynakları Departmanı, personel kaydını oluştururken personele teklif edilen maaş miktarının asgari ücretin altında olup olmadığını kontrol eder.
 • Hem saatlik ücretler ve maaş bedeli hem de fazla mesai bedelleri, 4857 İş Kanununda belirtildiği şekilde hesaplanarak yapıldığını taahhüt ederiz.