İnsan Kaynakları Politikası

DeTech İnsan Kaynakları, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşımla, şirketimizin stratejik kararlarında etkin rol alır. İnsan Kaynakları departmanı, DeTech hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları sistemleri yürütür.

İnsan Kaynaklarının temel fonksiyonu, şirketimize nitelikli insan gücünü kazandırmak, iş memnuniyeti ve yüksek motivasyonla görevlerini yapmaları için gereken altyapıyı oluşturmak ve gelecekteki daha üst görevlere hazırlanabilmeleri amacıyla çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmektir.

DeTech İnsan Kaynakları, şirketimizin bağlı olduğu Etik İlkeleri çerçevesinde:

4*İşe alımdan başlayarak objektif yöntemlerden yararlanarak adaylara eşit fırsat şansı tanımak,
*İş güvenliği ve çalışanların sağlığı açısından uygun çalışma ortamını yaratmak,
*Çalışma isteğini geliştirici ve olumlu ilişkilerin gelişebileceği bir iş ortamı yaratmak,
*Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmalarını sağlamak,
*Çalışanların şirkete olan bağlılığını arttırmaya yönelik düzenlemeler yapmak,
*Çalışanlarla yönetim arasındaki iletişim olanak ve fırsatlarını geliştirmek,
*Çalışanların iş etkinliğini ve çalışma verimini geliştirici düzenlemeler geliştirmek,
*Çalışanların oryantasyon sürecinden itibaren gerekli kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vermek ve bu amaçla eğitim organizasyonlarına destek vermektir.