Politikamız

 • KALİTE Politikası: En yüksek teknoloji ile en yüksek kalite ve yüksek nitelikli personel
 • Çevre Politikamız: DeTech, üretim ve tüm destek faaliyetlerinde çevrenin en az etkisini ön planda tutmayı, kirliliği ve kaynak tüketimini minimumda tutmayı şirket prensibi olarak görmektedir. Tüm faaliyetlerinde ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi prensiplerini, çevreye ve insana en uyumlu malzemeyi kullanarak, riskleri sürekli dikkate alarak, çevreyi ve insanı koruyarak ve her yeni projede kirliliği önleyerek. ayrılmak, şirketin çevre politikasıdır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası: Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
  İnsan Kaynakları Politikası: DeTech İnsan Kaynakları, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşımla şirketimizin stratejik kararlarında aktif rol alır. İnsan Kaynakları departmanı, DeTech hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıya dayalı modern İnsan Kaynakları sistemlerini çalıştırmaktadır.İnsan Kaynakları’nın temel işlevi, şirketimize nitelikli insan gücü sağlamak, görevlerini yerine getirmeleri için gerekli altyapıyı oluşturmaktır. iş tatmini ve yüksek motivasyon ile çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini gelecekteki görevlere hazırlamak için sürekli iyileştirmektir.
  Etik Değerler ve Politika:
  • Yolsuzlukla mücadele kapsamında DeTech, tüm ticari faaliyetlerinde yasal düzenlemelere tam uyum sağlar, yasaların dışına çıkmaz, hatta çıkış önerilerini bile kabul etmez.
  • DeTech, çalışanlarını yasalara uyum ve yolsuzlukla mücadele konusunda da bilinçlendirir,
  • DeTech, ticari rakipleri ile rekabette etik kurallara uymaktadır,
  • DeTech, müşterileri ile ilişkilerinde rakiplerini bozmaz ve onurlu davranmaz,
  Sosyal Uygunluk politikası:
  • Yasalara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum;
  Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere, sosyal uygunluk kurallarına, gönüllü olarak uyguladığımız yönetim sistemleri standartlarına uygun olarak sürekli izleme ve faaliyet gösterme konusunda kararlıyız.
  Ücret Politikası:
  • Hem saatlik ücretler hem de maaşlar ve fazla mesai ücretleri 4857 İş Kanununda belirtildiği şekilde hesaplanır.
  GİZLİLİK: Gizlilik bizim en büyük önceliğimizdir.